Bestyrelsen i BKA

Har du spørgsmål omkring indmeldelse eller andet praktisk omkring klubben, så kontakt os endelig på info@bkamager.dk

Mette Foldgaard

Formand

Som formand er der formelle ting der skal løses. Det kan være beslutninger der skal træffes, papirer der skal skrives under, møder der skal deltages i osv.

Når alle disse ting er gjort så brænder jeg for ungdommen og dens mulighed for at have et rum, hvor man kan mødes og få gode oplevelser sammen med sine klubkammerater på kryds og tværs af holdene.

For mig er foreningslivet en dannelsesbase, hvor vi har mulighed for at spille os stærke, så vi bliver en ressource for os selv og andre.

Svend Torp Jespersen

Kasserer

Økonomien i en forening er vigtig – ja faktisk er det een af de væsentligste forudsætninger for alt hvad vi ønsker at sætte i værk. Derfor er det også vigtigt at der er styr på pengekassen og det har Svend på alle måder.

Hans Henrik H. Heming

Næstformand og Sekretær

Alt hvad der hedder referater og anden kommunikation, fra bestyrelsen, er Hans Henrik’s ansvar. Nogle gange skriver han selv, andre gange sørger han for, at andre får skrevet. Derudover er han BKA’s næstformand og virker som Mette’s sparringspartner og stedfortræder.

Mads Neubert

Klubkoordinator

Jeg er gået i bestyrelsen for at jeg på sigt kan holde styr på hvem der spiller i klubben.  Så har du spørgsmål om ind og udmelding osv så er det mig du skal skrive til.

Ud over administrationen brænder jeg for at klubbens ældste spillere har lyst til at være en del af bkamager også gennem deres udskolings liv samt gymnasietid. Jeg vil prøve at skabe et rum med fokus på de ældste  ungdomsspillere. Gode ideer modtages.

Karen Dinesen

Forældrekontakt

Jeg er trådt ind i bestyrelsen for at arbejde med forældrekontakten mellem hold og klub. Vi har mange arbejdsopgaver for at kunne køre en stor klub med aktiviteter på alle niveauer.

Derudover brænder jeg for at vores børn kommer ud og får oplevelser med basket i andre rammer end amagerhallen. Alene og sammen med sine holdkammerater, er der eksempelvis mange camps og 3 vs. 3 turneringer løbende med aktiviteter i klubben, som giver gode og lærerige oplevelser for spillerne.

John Lean Pedersen

Sponsoransvarlig

Jeg er sponsorudvalgets talerør til bestyrelsen. Jeg er i gang med at udarbejde en sponsorstrategi hvor det bliver tydeligt hvad vi som klub står for og hvad vi kan tilbyde.

Udover mig er der en gruppe der hjælper til i sponsorudvalget.

Paul Quakenbusch

Eliteansvarlig, herrer

Foruden at være træner i klubben, så er Paul også overordnet ansvarlig for vores elitesatsning på herre-siden. Paul sørger for kontakten til forbundet i den forbindelse og sørger i det hele taget for at være i tæt dialog med vores cheftræner på herre-holdet for sammen med teamet her at skabe de bedste forudsætninger for gode resultater.

Brian Ziegler

Eliteansvarlig, herrer

Susanne Jensen

Eliteansvarlig, damer

Som for herre-holdet, så har vi også en ansvarlig for elitesatsningen på dame-siden.

Per Lange

Turneringsleder