Bestyrelsen i BKA

Kære BK Amager medlem, frivillig, forældre eller andre interessenter i BK Amager.

Vi har i bestyrelsen mange poster og områder som skal dækkes, lige fra organisering af vores elite herre-og dame hold, til koordinering af diverse stævner og arrangementer, økonomi, medlemmerne og meget mere.

Mette Foldgaard

Formand

Som formand er der formelle ting der skal løses. Det kan være beslutninger der skal træffes, papirer der skal skrives under, møder der skal deltages i osv. Når alle disse ting er gjort så brænder jeg for ungdommen og dens mulighed for at have et rum, hvor man kan mødes og få gode oplevelser sammen med sine klubkammerater på kryds og tværs af holdene. For mig er foreningslivet en dannelsesbase, hvor vi har mulighed for at spille os stærke, så vi bliver en ressource for os selv og andre.

Hans Henrik H. Heming

Næstformand/Sekretær

Alt hvad der hedder referater og anden kommunikation fra bestyrelsen, er Hans Henrik’s ansvar. Nogle gange skriver han selv, andre gange sørger han for, at andre får skrevet. Derudover er han BKA’s næstformand og virker som Mette’s sparringspartner og stedfortræder.

Svend Torp Jespersen

Kasserer

Økonomien i en forening er vigtig – ja faktisk er det en af de væsentligste forudsætninger for alt hvad vi ønsker at sætte i værk. Derfor er det også vigtigt at der er styr på pengekassen og det har Svend på alle måder.

kasser@bkamager.dk

Mads Neubert

Medlemsansvarlig

Mads har ansvaret for vores medlemmere, han er ansvarlig for ind-og udmeldinger og sørger også for at have overblikket over holdsport, som er vores kommunikationsplatform mellem spillere og trænere. Hvis man ønsker at spille basket i BK Amager, skal man sende en mail til Mads.

medlem@bkamager.dk

Mads Neubert

Ungdomsansvarlig (U15-U23)

Som ungdomsansvarlig er Mads med til at skabe gode og udviklende rammer for vores unge spillere i aldersgruppe U15-U23. Mads er ungdommens talerør til bestyrelsen og man er meget velkommen til at tage fat i Mads hvis der skulle være noget, hvad enten det er sportsligt, socialt eller andet.

ungdom@bkamager.dk

Karen Johnsen

Amagerhal ansvarlig

Karen er halansvarlig og dermed kommunikationen fra halpersonale til bestyrelsen. Al kontakt til halpersonalet skal gå gennem mailen ovenfor, og hvis der er spørgsmål til forskellige tiltag, indkøb af inventar, forslag til forbedringer, bookinger m.m. er man meget velkommen til at tage fat i Karen via mail.

hallen@bkamager.dk

Karen Johnsen

Kommunikation 

Karen er ansvarlig for kommunikationen i BK Amager gennem blandt andet hjemmesiden, facebook, instagram m.m.

kommunikation@bkamager.dk

Karen Johnsen

Børneansvarlig (Bobler-U13)

Som børneansvarlig er Karen ansvarlig for vores hold fra Bobler til og med U13. Karen er holdenes talerør til bestyrelsen og vil dermed forsøge at skabe de bedste rammer for vores yngste spillere. Hvis der skulle være noget, hvad enten det er sportsligt, socialt eller blot at drøfte noget i denne gruppe, er man meget velkommen til at tage fat i Karen.

born@bkamager.dk

Mette Foldgaard

Dommeransvarlig

Som dommeransvarlig er Mette i tæt samarbejde med Sebastian Rostbøll Norberg med til at planlægge og organisere vores dommervagter hen over sæsonen. Dommervagter bliver fordelt ud til klubbens unge spillere. Derudover er deres ansvar tillige at uddanne og sørge for at alle vores dommere i klubben har de rette forudsætninger for at dømme deres kampe.

dommer@bkamager.dk

John Lean Pedersen

Sponsoransvarlig

John er sponsorudvalgets talerør til bestyrelsen. John arbejder sammen med en gruppe af aktører på at udarbejde en sponsorstrategi hvor det bliver tydeligt hvad vi som klub står for og hvad vi kan tilbyde.

sponsor@bkamager.dk

Paul Quakenbusch

Eliteansvarlig, herrer

Foruden at være træner i klubben, så er Paul også overordnet ansvarlig for vores elitesatsning på herre-siden. Paul sørger for kontakten til forbundet i den forbindelse og sørger i det hele taget for at være i tæt dialog med vores cheftræner på herre-holdet for sammen med teamet her at skabe de bedste forudsætninger for gode resultater.

elite@bkamager.dk

Susanne Jensen

Eliteansvarlig, damer

elite@bkamager.dk

Brian Ziegler

Sidelinjen

Brian er Sidelinjens talerør til bestyrelsen og hjælper Pia i sidelinjen med alt lige fra sparring, anskaffe inventar, økonomi m.m.

Hvis man gerne vil have fat i sidelinjen, hvis man eventuelt kunne tænker sig at være frivillig i sidelinjen,  er man velkommen til at kontakte Pia på mail.

sidelinjen@bkamager.dk

Per Lange

Turneringsleder

turneringsleder@bkamager.dk