Dagsorden for den ordinære Generalforsamling – BK Amager

Den 5. maj 20222 kl 1800 i Amagerhallen, 1. sal.

Regnskabet bliver sendt via email. 

  1. Valg af dirigent. 
  2. Formanden aflægger beretning (se længere nede)
  3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse
  4. Budget for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag. (se længere nede)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – op til 5 vælges i lige år, for 2 år af gangen, op til 4 vælges i ulige år, for 2 år af gangen.
  • På valg – Casper Palmkvist (genopstiller ikke), Mette Foldgaard (genopstiller ikke), Svend Jespersen (genopstiller), Paul Quackenbush (genopstiller). 
  • Ikke på valg – Martin Larsen, Morten Witt, Carsten Nørregaard.  
  • Malene Suhr og Jasmina Viso har stoppet inden for den sidste år af personlige årsager.

7. Valg af revisor

8. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatsen reguleres således, at de nye takster vil forhøjes for aktive medlemskab kr.150,- ½ årligt, og for passive medlemskab kr.50, -årligt.

9. Eventuelt.

_______

Punkt 5.  Indkommende forslag af Jimmy Matas Hansen:

Der stilles følgende forslag til ændring af Paragraf 5 i vedtægterne.

Ændringen foreslås som følgende:

Såfremt man er under 14 år, kan en forældre/værge over 18 år stemme for barnet. Er der flere medlemmer i familien under 14 år, kan deres stemme også gives videre til en forælder eller værge.

Der kan ikke gives fuldmagt til stemmeafgivelse for børn under 14 år.

Paragraf 5 nu:

Stemmeret har alle medlemmer, som er fyldt 14 år, er til stede på generalforsamlingen og som ikke er i kontingent restance. Passive medlemmer har også stemmeret.

___________

Formandens beretning

På mange måder virker det som BK Amager er landet godt efter flere år med corona udfordringer.  Vi er alle sammen i hallerne igen, træner og spiller basket som vi elsker, under mere normalt omstændigheder. Det er jeg utrolig glad for, men det har ikke været uden udfordringer undervejs.

På Generalforsamlingen den 26. Maj sidste år var der en stor usikkerhed på hvordan corona ville påvirke klubben både sportsligt og økonomisk.  Denne usikkerhed gjorde, at bestyrelsen blev nødt til styre efter at være på den sikre side, og hele tiden blev nødt til at tage stilling til en konstant ændring af de restriktioner som fulgte af Corona situationen.  Heldigvis var klubben og samfundet lidt bedre klædt på i denne omgang, så at vi fandt hurtigere løsninger, og faktisk har vi spillet basket indtil december måned 2021, med få aflyste kampe.  

Bestyrelsesarbejdet har været understøttet af alle de frivillige i klubben, som har gjort at vi kunne planlægge og udføre vores aktiviteter igen.

Vi planlagde vores aktiviteter efter normale omstændigheder og var derfor nødt til at vente til næsten sidste øjeblik, før vi viste om aktiviteten faktisk kunne afholdes.  Heldigvis har lykkedes at afholde de fleste af dem i efteråret.  Det var overraskende godt.

Vi afholdt Amager Cup i september 2021, fordi en fantastisk gruppe af BK Amager ildsjæle har doneret deres tid og kræfter.  For at klubbens økonomi kan hænge sammen, var det afgørende.  Og så var der hallerne fyldt med glade børn og unge igen.

I september 201 afholdt vi også en fest for vores frivillige, hvor vi spiste, grinede og dansede sammen.  Tak til DGI Opstart Coronapujlen, vores Kvinde 1. Hold, og Leif og Sanne Nielsen.  Det var en fantastisk aften.

Vi fik faktisk et helt efterår med masse af basket for børn og voksne. Hver weekend var der gang i hallerne med ungdoms kampe og Grand Prix stævner.  

Vores Kvindebasket Liga (KBL) og Herre Basketliga (BL) hold har spillet flere kampe på hjemmebane, og med alle de frivillige hjælpere i klubben, har vi haft et fantastisk samvær og støtte fra hele klubben.   Stemningen i Amagerhallen har været høj.

Vi har også afholdt en Basket Camp for 60 børn og unge i efterårsferien og Nisse cup for alle børn i klubben sidst i november.  Så på trods af Corona og de næsten daglige ture til testcenter med vatpinde langt ned i halsen eller langt oppe i næsen, fik vi alligevel afholdt det hele inden december.

Desværre blev hallerne igen lukket ned lidt før jul og indtil først i januar grundet Corona. Det har kostet træning, kampe, og vores årlig traditionsrige tur til Lundaspelen. 

Men vi kom igen op at køre igen med Amager Mini Cup i uge 3, Basket Camp i vinterferie, og alle var tilbage i hallerne til kampe og træning.  

I Påsken tog 80 børn og unge til Aarhus Basket festival, hvor de igen fik den gode klub følelse af, at være afsted sammen og støtte hinanden.  Det savnede vi ret meget efter Lund aflysningen   Over påskeferien har vi også haft 4 hold til Scania Cup i Sverige – vores U13 piger (3. plads), U15 piger (4.), U19 piger (8.) og U15 drenge (10.).

Vores KBL hold kom i slutspil og endt på en 3. plads efter en fantastisk bronze kamp.  Melanie Elmgreen, Cecillie Overgaard, Emile Fogelstrøm og Ida Tryggedsson har nu valgte at indstille basket karrieren.  En stor tak herfra for deres store engagement i klubben.

Vores BL hold har igen haft en svær sæson, men endte sæsonen positivt, da de vandt 4 ude af de sidste 6 kampe – de sidste 3 i træk!  Efter 5 år som H1 Cheftræner har BKA og Almir Zeco valgt at skilles. Tak til ham for hans store engagement.

Under hele sæsonen har vi haft lang venteliste af børn og unge, som gerne vil på et hold.  Vi har været udfordret i at finde trænere og banetider, men Martin H. Larsen og sportschefen, Almir, har fået mange nye spillere og mange nye hold. 

Igen vil jeg sige, at alt det vi gør i BK Amager, ikke kan lade sig gøre uden alle vores frivillige.  Fra vores ulønnede trænerne, til alle dem hos Sidelinjen, til Kamp Afvikling holdet (Entré, svabere, dommerbord, statistiker, lys, osv.) til Events holdet (Camps, Cups, Fester, osv.), til vores SoMe hold, til projektet Udendørsbane, til alle dem, som stiller bare op, når der bliver bedt om det, og til alle i bestyrelsen. I gør os til en klub. 

Økonomisk slap vi også igennem året uden store skrammer. Vi stod ved sidste generalforsamling og frygtede et underskud på ca. kr. 300.000, men via en stram budgetstyring og nye indtægter fra bl.a. hjælpepuljer og sponsorer, endt vi med et overskud på kr. 10.000. Ikke mindst vis Svends store arbejde som kasserer.

Jeg har sikkert glemt nogen, men I er alle grunden til, at vi har en klub, hvor vores børn og unge kan trives og vokse, og lære at spille basket.

Jeg vil også meget gerne takke alle de mange BK Amager sponsorer.  Det gør klubben stolt, at I vælger at støtte os, og det vi gør.

Vi har også en del ansatte i klubben, – sportschef, 1. hold træner, fysio og ungdoms trænere.  De tager nogle af de større opgave, som gør at vi sammen kan favne og rumme alle, store som små, elite og bredde.

Jeg ser frem til det kommende år med et glad og optimistisk blik.  Vi har mange spændende projekter i værk, ikke mindst den kommende udendørsbane, som skulle stå færdig i uge 34.  I denne uge har vi også budt vores første unge Ukrainere velkommen i hallen til basketball spil.

Vi er stadig i usikre tider med corona, men vi planlægger efter at det er normale tilstande og retter til undervejs.  Vi har heldigvis en del erfaring med det efterhånden.

Desværre har vi flere, som stopper på deres poster i klubben.  Det gør, at vi skal finde nye.  Med nye mennesker, får vi nye øjne på og også nye ideer.   Pia Sørensen og Lene Jørgensen har været ansvarlig for Sidelinjen i mange år.  De stopper som ansvarlige, men ikke som frivillige.  De har været uundværlige og har givet utallige timer og energi så  Sidelinjen kunne være klubbens samlingspunkt.  Tusind Tak til dem.

Mette Foldgaard stopper også, som bestyrelsesmedlem, som KBL hold ansvarlig, og som Kamp afviklings ansvarlig.  De er bare nogen af de hatte, hun har haft på i den sidste sæson.  Hun har været i bestyrelsen af flere omgang.  Hun har været klubbens formand.  Hun har løftet så mange store opgaver, med en så stor kærlighed for BK Amager, at det kan mærkes ud gennem hele klubben. Mette er en ildsjæl i klubben uden lige.  De er nogle store fødder, vi skal finde for at fylde hendes sko…..

Jeg vil takke Mette, Pia, Lene, og alle jer som brænder for BKA.  Det gør at vi har en fantastisk klub, og jeg er stolt af at være en del af BK Amager.

Sammenhold, Stolthed, Sejr

Paul Quackenbush

BK Amager Formand