Indkaldelse til ordinær generalforsamling i basketklubben Amager 

Den 5. Maj 2022 klokken 18. ved Amagerhallen

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §5

Dagsorden for den, ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ikke på valg i år: Carsten Nørregaard-Laursen, Martin Høj Larsen, Morten Witt

På valg i år: Casper Palmqvist (genopstiller), Mette Foldgaard, (genopstiller ikke), Paul Quackenbush (genopstiller), Svend Jespersen (genopstiller)

Der er endnu plads til nye bestyrelsesmedlemmer.

  1. Valg af revisor
  2. Fastsættelse af kontingent.
  3. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde den 25.4.2022 eller senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse .  Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt som supplement til denne indkaldelse. Alle forslag skal sendes til bestyrelsen på mail: PQ@bkamager.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen