Det er blevet tid til den ordinære Generalforsamling


Det bliver d. 5. maj 2021 klokken 18 ved Amagerhallen

Efter en lang & hård periode, hvor corona har fyldt stort set alt, ser vi frem til at planlægge næste års aktiviteter.
Vi opfordrer alle, der har lyst til at være med til at gøre BK Amager til Øens bedste klub, til at dukke op og evt. melde sig ind i bestyrelsen og gøre en forskel.
Vi opfordrer også til bred diversitet, så vi kan dække alle klubbens medlemmeres behov.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Budget for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ikke på valg i år: Svend Jespersen, Casper Palmqvist, Jasmina Viso, Paul Quackenbush
  På valg i år: Martin Høj Larsen (genopstiller)
  Nuværende bestyrelsesmedlemmer som stopper:  Karen Johnsen, Susanne Jensen, Mette Foldgaard
  Der er derfor plads til tre nye bestyrelsesmedlemmer.
 1. Valg af revisor
 2. Fastsættelse af kontingent
 3. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt som supplement til denne indkaldelse. Alle forslag skal sendes til bestyrelsen på mail til kommunikation@bkamager.dk

Pga. Corona-forsanstaltninger og et forsamlingsmax på 50 personer, er det nødvendigt med tilmelding til dette års generalforsamling. Derudover er deltagelse kun med et corona-pas / negativ corona-test.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til Medlem@bkamager.dk senest 28. april.

På vegne af alle i bestyrelsen – Vel mødt