Formandens nytårstale 2020

Tidligere og nuværende formand, Mette Foldgaard Davidsen og Paul Quackenbush vender året der er gået og ser frem mod 2021.

SAMMENHOLD  |  STOLTHED  |  SEJR

Godt nytår til alle!