Nye retningslinjer for børne- og ungeidræt 

Der er nu kommet nye retningslinjer for børn- og ungdomstræning i Trånby Kommune, gældende fra mandag den 7. december til og med lørdag den 2. januar, og denne gang har vi virkelig brug for jeres hjælp til at løfte opgaven, så vi fortsat kan træne året ud!

Disse nye restriktioner får bl.a. konsekvenser for børne- og ungeidrætten i BKA og betyder, at børn og unge nu højst må være 10 inkl. træner ved idrætsaktiviteter

Her opfordres det til at trænere, holdledere og forældre samarbejder om at få det til at lykkes på en god og hensigtsmæssig måde, brug gerne Holdsport til at planlægge og invitere jeres spillere til træning hver gang, så I sikrer jer, at der altid kun kommer det antal, der er inviteret til træningen!
Trænere: I opfordres til at styre træningstilmelding via Holdsport, så I nemmere kan sørge for at overholde max. antallet.

For hold under U13 opfordres det til at stoppe træningen 10-15 min. før normalt så de alle sammen kan nå at samle deres ting sammen og gå ud i samlet flok inden næste hold kommer ind.

Corona-vagter:

Det er muligt for alle at have en coronavagt (gerne en frivillig forældre/holdleder) med til træningen, som skal sørge for at alle forholdsregler bliver overholdt. Coronavagten skal bære en gul vest og må kun opholde sig på gangarealet mellem indgang B og udgang C, men ikke på banerne.

Dette er en oplagt mulighed for at være i hallen, hvis du savner at se dit barn træne. Har du lyst til at melde dig, kan du sende en mail til Paul på eliteherre@bkamager.dk

Kampafvikling:

Det er indtil videre kun blevet oplyst, at alle ungdoms-hjemmekampe bliver udsat eller aflyst, men hold jer gerne orienteret på følgende sider:

https://www.basket.dk/Specifikke-retningslinjer-for-bestemte-omr%c3%a5der

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/12/nye-s-restriktioner-s-i-s-storkbh

De tidligere udmeldte corona-retningslinjer gælder stadig og er som følger:

  1. Aflever dit børn / ankom til hallen max. 15 min. inden træningens start og gå direkte til venteområder ved udgang C, 1. eller 2. sal. (Zone 1, 2 eller 3) (HUSK at spritte hænder ved ankomst)
  2. Kom ned til træningsbanen 5 min. efter træning starter med mundbindpå, så det foregående hold kan nå at forlade banen. (f.eks. hvis træning starter officielt kl. 17.30 – så starter træningen nu kl. 17.35)
  3. I kan eventuelt mødes udenfor hallen på starttidspunktet for jeres træning, hvorefter i går ind til træningen samlet med jeres træner. (HUSK at spritte hænder ved ankomst)
  4. Ingen andre end de tilmeldte spillere og trænere (maks. 10) må opholde sig på eller omkring banen når træningen er i gang.
  5. Stop træning 5 eller gerne 10 min. før den officielle træning stopper (f.eks. afslut træningen kl. 18.55 og ikke kl. 19.00)
  6. Forlad banen og hallen hurtigst muligt og gerne i samlet flok, inden næste hold efter jer kommer ind!

Vi håber og forventer at alle overholder alle retningslinjer, så vi i fællesskab stadig kan nyde den sport, vi alle elsker.

Med venlig hilsen

Paul Quackenbush,

Formand, BK Amager

(Opdateret 3. december)