Konstituering af bestyrelsen i BK Amager 2020

Onsdag d. 9. juni 2020, blev der til generalforsamlingen 2020 valgt ny bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerede sig selv efter generalforsamlingen og uddelegerede internt roller og ansvarsområder.

Bestyrelsen og dens sammensætning kan ses her

Inden længe præsenterer vi en video med formand & næstformands-duo’en, som fortæller lidt om bestyrelsen, visionen og (sam)arbejdet fremadrettet.

Har du spørgsmål, forslag eller feedback, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen og den pågældende ansvarlige.

Ydermere har bestyrelsen defineret og formuleret en vision for BK Amager og vores medlemmer. Visionen kan læses her. Den vil fungere som et fundament for alt fremtidigt arbejde og sikre at vi altid arbejder mod samme mål og med samme formål – at sikre vores medlemmer den bedste forenings- og basketoplevelse. Alle nye medlemmer vil modtage/få tilsendt Visionen ved indmeldelse.