Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Basketballklubben Amager

Den 10. juni 2020 klokken 18.00 i Kastrup selskabslokaler på Hørby Alle 11, 2770 Kastrup

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §5

Dagsorden for den, ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag

5.1. Bestyrelsen foreslår en tøj-startpakke man køber ved indmeldelse i klubben – se bilag 1.

5.2. Vedtægtsændring/tilføjelse – valg af suppleanter kan vælges på generalforsamlingen. 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ikke på valg i år: Mette Foldgaard, Karen Johnsen, Mads Neubert, Susanne Jensen

På valg i år: Svend Jespersen (genopstiller), Paul Quackenbush (genopstiller), Hans Henrik (genopstiller ikke) Brian Ziegler (genopstiller ikke) John Lean Pedersen (genopstiller ikke).

Casper Palmqvist og Bente Alsig Skovgaard opstiller som nye bestyrelsesmedlem.

Der vil i den næstkommende sæson være plads til suppleanter.

  1. Valg af revisor
  2. Fastsættelse af kontingent.
  3. Eventuelt

Holdsport i den kommende sæson.

F U L D M A G T

Ordinær generalforsamling

Den 10. juni 2020 klokken 18.00

Undertegnede

Navn og efternavn:                                                                             

Giver hermed fuldmagt til:

Navn med blokbogstaver:                                                                   

Til at afgive stemme på mine vegne på den ordinære generalforsamling.

______________________________________

Underskrift

Bilag 1

Den nuværende løsning med klubbens administration af tøj og bolde er en tung, administrativ opgave. Derfor ønsker bestyrelsen, ligesom andre klubber, at spillere selv køber tøj og bolde. Hvert år forsvinder klubbens bolde til hallens mange brugere, også i dagtimerne, hvorfor der ofte mangler bolde til træning og stævner. Det er gennem klubbens historie en tilbagevendende udgift, som vi i bestyrelsen ønsker at ændre på.

I forhold til vores spillertøj oplever vi at tasker med tøj generelt glemmes og der mangler, hvilket medfører en stor administrativ opgave at holde styr på for både bestyrelse og trænere, ved sæsonens start og slut. Derudover giver klubbens spillere og forældre udtryk for vi at tøjet ofte ikke passer.

Disse udfordringer har fået bestyrelsen til at se nye løsninger, og ønsker fra den kommende sæson og fremadrettet, at klubbens nuværende medlemmer samt nyankomne medlemmer investerer i deres eget tøj dvs. at ønsker man medlemskab i BKAmager forpligtiger man sig til at købe en tøjpakke som beskrevet nedenfor.

BKA start tøjpakke består af 1 sæt blåt og 1 sæt hvidt officiel spilleuniform med navn og nummer til en pris på; 700 kroner.

BKAmager har indgået et samarbejde med en ny tøj-og boldleverandør pr. 1/7-2020 hvor det vil være muligt at købe en bold til konkurrencedygtige priser.