Dagsorden til generalforsamlingen

Kære medlemmer,

Så er der en uge til generalforsamlingen i BK Amager

Vi ses i klublokalet d. 2.5 kl. 19:00
Dagsordenen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Budget for det kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – op til 4 vælges i lige år, for 2 år af gangen. op til 4 vælges i ulige år, for 2 år af gangen
  7. Valg af revisor
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Eventuelt

Vi håber at kunne supplere bestyrelsen med flere gode kræfter, hvor Karen Dinesen, Mads Neubert og John Lean Pedersen indtil videre har meldt, at de ønsker valg til bestyrelsen. Lisa Elliot ønsker derimod at træde ud af bestyrelsen grundet arbejdspres. Daniel Schouw Jensen er på valg, men ønsker ikke genvalg.

Samlet liste over hvem som er på valg m.m. vil fremgå på selve generalforsamlingen.

De bedste hilsner
Bestyrelsen